Vand


Alarm og overvågning

AD Control leverer et digitalt overvågningssystem, der underetter om fejlfunktioner, sabotage eller terroraktiviteter. Vores softwareløsninger registrerer alle potentielle farer på forhånd, så systemerne kørende optimalt. Fejl på anlægget kan blandt andet sendes som sms-alarmer, der melder om kritiske fejl ved lækage eller brud på forsyningslinjen, lav vandstand eller pumpefejl.

Pumpedrift

Vi leverer frekvensomformere af højeste kvalitet for at sikre en stabil trykpumpning. Ved hjælp af disse frekvensomformere sikrer vi trykreguleret pumpedrift, så vandtrykket holdes konstant også ved stort forbrug. Et konstant tryk er mere skånsomt for rør og pumper. Ensartet ydeevne – også i perioder med højt forbrug.

Fjernopkobling

Fjernopkoblingen giver mulighed for at styre og overvåge vandværket hvor som helst. På en grafisk visning kan man fjernstyre vandværket via telefon, tablet eller computer. Det er blandt andet muligt at aflæse flowmålere, og se status på vandtryk, ligesom man kan se aktuelle alarmer og afstille dem.

Opsamling af data

Vi kan tilbyde en effektiv måde at indsamle og administrere data om vandforbrug på. Man kan nemt spore og overvåge alle vandforbrugsdata ét sted. Systemet indsamler en bred vifte af oplysninger, herunder lækagedetektion og nøjagtig rapportering direkte til det offentlige.