Personale

Helle Olsen

Direktør

Peter Christensen

Direktør

Jesper Jensen

Tekniker

Kristian Wiese

Montør