Vand


Alarm og overvågning

Fejl på anlægget kan blandt andet sendes som sms-alarmer, der melder om kritiske fejl ved fx lækage eller brud på forsyningslinjen, lav vandstand eller pumpefejl. Mindre fejl i systemet meldes ved arbejdsdagens begyndelse. Ved strømsvigt kan en nødgenerator automatisk køre vandværkets funktioner videre.

Også forsøg på sabotage eller terrorvirksomhed mod anlægget bliver afsløret via den elektroniske overvågning. 


Pumpedrift

Ved hjælp af frekvensomformere sikrer vi trykreguleret pumpedrift, så vandtrykket holdes konstant også ved stort forbrug. Et konstant tryk er mere skånsomt for rør og pumper.


Fjernopkoblingen

På en grafisk visning kan du fjernstyre vandværket via telefon, tablet eller computer. Det er blandt andet muligt at aflæse flowmålere, og se status på vandtryk, ligesom man kan se aktuelle alarmer og afstille dem.


Opsamling af data

Systemet opsamler en lang række data om vandforbrug, der blandt andet kan bruges til sporingen af lækager og afrapportering til det offentlige.